Track Blog: onze mening over alles waar we een mening over (willen) hebben

Als je al jaren actief bent in de branche van software en arbo, dan kan het haast niet anders dan dat je een mening hebt over de dingen die er spelen. In onze Blogs gaan wij dieper in op laatste ontwikkelingen, veranderingen en geven wij (vrijblijvend) advies over alles waar wij een mening over hebben.

Verzuimsysteem kiezen: waar moet je allemaal op letten?

Het is voor bedrijven belangrijk om het verzuimbeleid goed te organiseren. Een goed verzuimsysteem kan hierbij helpen, omdat dit het gehele verzuimproces inzichtelijk maakt. Ook draagt het bij aan de communicatie tussen werkgevers, de (zieke) werknemers en arbodiensten. Maar hoe kies je het juiste verzuimsysteem voor jouw organisatie? In deze blog kijken we naar de belangrijkste factoren die je moet overwegen bij het selecteren van een verzuimsysteem.

$
Lees de volledige blog

Dag van de Privacy

Vandaag is de dag van de privacy – voor jou. Want voor ons, bij Track, is het iedere dag de dag van de privacy. De bescherming van de gegevens die onze gebruikers dagelijks in Track opslaan is een hoofdpijnpunt dat iedere dag hoog op onze agenda staat.

Als het gaat om ‘informatiebeveiliging’ kan je bijvoorbeeld denken aan een virusscanner, een moderne versie van Windows, stevige wachtwoorden en dat soort dingen. Maar wat houdt informatiebeveiliging eigenlijk concreet in als je kijkt naar de gegevens, systemen en services waar je als verzuimprofessional dagelijks mee werkt?

$
Lees de volledige blog

Conceptueel denken

Track heeft veel arbodienstverleners onder haar klanten. Van zelfstandige bedrijfsartsen en casemanagers, tot verzuimbedrijven en grotere gecertificeerde arbodiensten. En met name die wat grotere klanten willen graag kosten besparen en de regie behouden door zelf het functioneel beheer uit te voeren. En dat kan prima bij ons, want Track Verzuim kent geen ‘voorbehouden handelingen’. Wat een functioneel beheerder allemaal wel of niet is afhankelijk van zijn competenties en inzicht, en niet afhankelijk of hij voor Track werkt of iemand anders. En daarom wordt ik vaak gevraagd welke eigenschappen zo’n functioneel beheerder nou zou moet hebben?

$
Lees de volledige blog

Dag van de Privacy

Vandaag is de dag van de privacy – voor jou. Want voor ons, bij Track, is het iedere dag de dag van de privacy. De bescherming van de gegevens die onze gebruikers dagelijks in Track opslaan is een hoofdpijnpunt dat iedere dag hoog op onze agenda staat.

Als het gaat om ‘informatiebeveiliging’ kan je bijvoorbeeld denken aan een virusscanner, een moderne versie van Windows, stevige wachtwoorden en dat soort dingen. Maar wat houdt informatiebeveiliging eigenlijk concreet in als je kijkt naar de gegevens, systemen en services waar je als verzuimprofessional dagelijks mee werkt?

$
Lees de volledige blog

8 slimme tips voor arbodiensten om de verzuimbegeleiding te optimaliseren

Als arbodienst speel je een essentiële rol in de begeleiding en re-integratie van verzuim op de werkvloer. Het effectief aanpakken van verzuim is ontzettend belangrijk, zowel voor de werkgever als werknemer. Maar hoe kun je als arbodienst de verzuimbegeleiding optimaliseren en tegelijkertijd een effectieve ondersteuning bieden? In deze blog delen we praktische tips die je als arbodienst kunt implementeren om je verzuimbegeleiding te verbeteren.

$
Lees de volledige blog

Digitaal ondertekenen (Track Secure Signing)

In de digitale wereld worden traditionele handtekeningen op papier steeds minder relevant. Het is een tijdrovende en onhandige klus om een document af te drukken, een handtekening erop te zetten en weer in te scannen. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor ‘digitaal ondertekenen’.

$
Lees de volledige blog

Het werknemersportaal van Track

Als je als werknemer ziek wordt (of dit nou voor één dag of langere tijd is), dan wil je de mogelijkheid hebben om jezelf ziek te kunnen melden. Daarnaast wil je ook te allen tijde je eigen medisch dossier kunnen inzien. In deze blog leggen we uit wat de wettelijke regels zijn omtrent inzage in het medisch dossier en hoe dit in Track geregeld is.

$
Lees de volledige blog

Wat zijn persoonlijke werkaantekeningen?

Hoe gaat u als arts om met bewaren (en vernietigen) van deze aantekeningen? In dit artikel proberen we antwoord te geven op de meest gestelde vragen omtrent persoonlijke werkaantekeningen.

$
Lees de volledige blog

CBBS UWV: wat is het? [+het beste alternatief]

Het CBBS van het UWV: wat is dat eigenlijk? In dit artikel leggen we uit wat het is, hoe het werkt en wat je ermee kunt. Ook laten we het beste alternatief zien.

$
Lees de volledige blog

Casemanager, waar wacht je op?

De wachttijd voor ‘Poortwachter’ bedraagt 104 weken, dus twee jaar. En daarna mag de werknemer bij het onverhoopt voortduren van de ziekte worden ontslagen. Zo hebben we het als casemanagers geleerd. Maar ja: waar wachten we nou eigenlijk precies op?

$
Lees de volledige blog

Verzuimgedoe – Bedrijfsarts weigert second opinion

Als bedrijfsarts of taakgedelegeerde weet je het wel: als een partner of echtgenoot meekomt naar het consult komt er bijna altijd heibel en gedoe. Op je tellen passen dus.

$
Lees de volledige blog

Liegen tegen de bedrijfsarts? Bingo!

Door Corona vinden de spreekuren met de bedrijfsarts vrijwel zonder uitzondering digitaal plaats. Werkgevers uiten daar wel ‘ns twijfels over. Is zo’n bel-afspraak wel ‘the real thing’? Is het niet beter dat de zieke werknemer zoveel mogelijk voor een fysiek spreekuur wordt uitgenodigd?

$
Lees de volledige blog

Toezichthouder AP geeft concrete instructies voor een FG

Onze nationale privacy-toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe regels uitgegeven met concrete handreikingen over de rol en de positie van de Functionaris Gegevensbescherming binnen een organisatie.

$
Lees de volledige blog

De verzuimpolitie controleert – ontslag op staande voet

Een medewerker geeft aan dat ze ernstige rugklachten heeft (hernia), maar gesprekken over re-integratie en werkhervatting lopen steevast uit op ruzie. Ondanks een loonsanctie en een Deskundigenoordeel werkt ze niet mee aan haar re-integratie

Lees de volledige blog

Maatwerkregeling: wie heeft de regie bij ‘eigen regie’?

Bedrijfsartsen die klanten ondersteunen bij de verzuimbegeleiding in eigen regie vragen zicht terecht af in hoeverre zij nog verantwoordelijk zijn voor die verzuimbegeleiding? Als de casemanager van de klant de consulten inplant, dan kan jij er toch niets aan doen indien zieke medewerkers niet worden opgeroepen?

Lees de volledige blog

Oeps, een datalek!

Datalekken. Het is één van de nachtmerries waar ik als directeur van een softwarehuis wakker van lig. Slapeloze nachten. Iedere keer als ik met een functionaris gegevensbescherming over datalekken en aansprakelijkheid praat, merk ik dat de klant heel anders over een datalek denkt dan ik.

Lees de volledige blog

Toen jij mij belde…

De belangenorganisatie ‘Kwaliteit op Maat’ verbindt en verenigt arboprofessionals. In die hoedanigheid stuurde voorzitter Rolf de Vries een brief aan het ministerie van SZW waarin hij aangeeft dat de ‘Beleidsregels zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens in de praktijk onwerkbaar en onduidelijk zijn.

Lees de volledige blog

Nieuwe leidraad NVAB ‘Casemanagement bij ziekteverzuim’​

Onze verzuimsoftware moet altijd up-to-date zijn. Geen richtlijn, vonnis of leidraad mag ik ongelezen bij het oud papier leggen – waar ik toegegeven soms wel zin in heb. Vorige week heeft de NVAB een nieuwe versie van de ‘Leidraad Casemanagement’ gepubliceerd. Wat staat er in?

Lees de volledige blog

​Wie z’n billen brandt…

Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten. Het spreekwoord wil zoveel zeggen als: ‘Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen. En het liefst zonder klagen’. En dat is eigenlijk het motto van een opmerkelijk vonnis in een loonsanctie-zaak. Een werkgever klaagde met succes zijn arbodienst aan.

Lees de volledige blog

“Hoe doen andere bedrijfsartsen dat?”​

We praten over verschillende nieuwe functies in Track. Zoals veilig mailen met Track Secure Mail en het formulier van de WIA Medische Informatie dat zich nu automatisch vult… Kortom: de nieuwe dingen in ons programma die het werk van de bedrijfsarts makkelijker maken.

Lees de volledige blog

Certificatieschema arbodiensten eist ISO27001

Het certificatieschema arbodiensten – zeg maar: de kwaliteitseisen op het gebied van bedrijfsvoering waaraan interne- en externe arbodiensten moeten voldoen – is vernieuwd.

Lees de volledige blog

UWV Werkwijzer Poortwachter:
hebt u ze op een rijtje?

Die UWV Werkwijzer Poortwachter doorworstelen. Wat staat daar in? Het is een nogal juridisch droog stuk dat vertelt welke stappen u in de verzuimaanpak moet zetten. Zowel qua tijdslijn, als afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De meeste van die stappen zijn u wel bekend. Ik heb voor u de highlights eruitgehaald.

Lees de volledige blog

Doktertje spelen… wie heeft het niet gedaan?

In april van dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar leidraad ‘Beleidsregels’. In die Beleidsregels legt de AP uit hoe – als daar aanleiding toe is – zij een verzuimaanpak concreet beoordeelt. Kort gezegd komen deze beleidsregels er op neer dat een werkgever bij verzuim niet mag informeren naar de medische achtergronden van het verzuim, maar dat wisten we al.

Lees de volledige blog

AP beantwoordt vragen over nieuwe Beleidsregels

In april van dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens haar leidraad ‘Beleidsregels’. In die Beleidsregels legt de AP uit hoe zij een verzuimaanpak concreet beoordeelt. Kort gezegd komen deze beleidsregels er op neer dat een werkgever bij verzuim niet mag informeren naar de medische achtergronden van het verzuim – maar dat wisten we al. Nieuw is echter dat een werkgever helemáál geen inhoudelijk verzuimgesprek meer mag voeren.

Lees de volledige blog

Nieuwe Beleidsregels AP ‘De zieke werknemer en privacy’

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een vernieuwde versie van de eerder in 2008 verschenen leidraad ‘De zieke werknemer en privacy’ gepubliceerd. De publicatie heet ‘Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers’.

Lees de volledige blog

Abrona: nekslag voor eigen regie model?

Het College Bescherming Persoonsgegevens (dat sinds 01 januari van dit jaar ‘Autoriteit Persoonsgegevens – AP heet) heeft een rapport over Abrona gepubliceerd. Een rapport waar bedrijfsartsen, juristen en beroepsgroepen voorlopig nog niet over uitgepraat raken. Een rapport ook dat, zoals ik het zie, een einde probeert te maken aan het ‘Eigen Regie’ model.

Lees de volledige blog

Afrader: medisch dossier opslaan in het verzuimsysteem van opdrachtgever

Ik ontmoet regelmatig bedrijfsartsen die in het verzuimsysteem van hun opdrachtgevers werken. Niet zelden wordt dit zelfs verlangd of geëist door opdrachtgevers. Maar er zijn ook artsen die hier faliekant op tegen zijn. Welke juridische regels zijn eigenlijk van toepassing?

Lees de volledige blog

Track introduceert 2factor authenticatie

Track Verzuim is een online systeem waarmee privacy-gevoelige gegevens rond ziekte en verzuim van werknemers wordt beheerd. Als onbevoegden toegang tot deze gegevens zouden kunnen krijgen, kan dat voor de betrokkenen nare consequenties hebben. Tweefactor-authenticatie is een extra veilige manier van inloggen.

Lees de volledige blog

Presentatie STECR werkwijzer Eigen Regie

De dag waarop STECR haar werkwijzer “Eigen Regie” presenteert. Is dit een dag waarvan wij over dertig jaar tegen elkaar zullen zeggen: “Ik was erbij!”

Lees de volledige blog

Stroomstoring treft Noord-Holland, maar niet Track Verzuim

Afgelopen vrijdag, 27 maart 2015, werd Noord Holland getroffen door een fikse stroomstoring. Qua omvang uniek. Maar ook spannend – want de computers van Track Software staan bij XS4ALL in Amsterdam. En Amsterdam had geen stroom…

Lees de volledige blog

Gratis advies en selectie van verzuimsysteem

Waar moet u op letten bij de selectie van een verzuimsysteem? Is het misschien verstandig zélf een systeem te bouwen? Hieronder enkele aandachtspunten waar u aan zou kunnen denken.

Lees de volledige blog

Goochelen met verzuimpercentages – Wie biedt er Minder?

Wie op zoek gaat naar de vraag wat nou eigenlijk het minimum verzuimpercentage is, kan op het internet voldoende informatie vinden. Behalve het antwoord. “Wie biedt er minder!?” Dát lijkt de relevante vraag.

Lees de volledige blog