Je eigen medisch dossier inzien met Track Verzuim: zó moet dat

BLOG | januari 2023 I door Reinier, marketing-communicatie Track Software

Als je als werknemer ziek wordt (of dit nou voor één dag of langere tijd is), dan wil je de mogelijkheid hebben om jezelf ziek te kunnen melden. Daarnaast wil je ook te allen tijde je eigen medisch dossier kunnen inzien. In deze blog leggen we uit wat de wettelijke regels zijn omtrent inzage in het medisch dossier en hoe dit in Track geregeld is.

Heb je recht op inzage in het volledige medisch dossier dat de bedrijfsarts heeft?

Ja, als werknemer heb je recht op inzag in het volledige medisch dossier. Het is wettelijk niet toegestaan om inzage in het medisch dossier te weigeren. Ook niet wanneer de bedrijfsarts het niet in het belang van de werknemer vindt (bijvoorbeeld vanwege de psychische impact).

Ook kun je om een kopie van het medisch dossier vragen. Zodra een werknemer hierom vraagt, moet deze zo snel mogelijk door de bedrijfsarts verstrekt worden.

Persoonlijke werkaantekeningen maken geen deel uit van het medisch dossier. De aantekeningen zijn voor de (bedrijfs)arts zelf en zijn niet bedoeld om onder ogen van anderen te komen.

Waarom een werknemer recht heeft op inzage in zijn eigen medisch dossier?

Een werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen medisch dossier, omdat dit de werknemer de mogelijkheid geeft om te begrijpen welke gegevens over hem worden vastgelegd. Ook kan een werknemer eventuele fouten of onjuistheden corrigeren.

Bovendien kan het de werknemer helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen over zijn gezondheid en welzijn, zoals het vragen om een second opinion of het bespreken van bepaalde behandelingsopties met zijn arts.

Beveiligde inzage in het medisch dossier met Track

Zodra een werknemer ziek wordt, wisselen diverse partijen informatie uit over de werknemer. Betrokken partijen zijn bijvoorbeeld de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst en het UWV. Ook zal de werknemer een afspraak moeten maken bij de bedrijfsarts. Op basis hiervan zal een medisch dossier worden opgesteld om oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen.

In Track kun je heel eenvoudig per organisatie en afdeling aangeven of het medisch dossier beschikbaar moet zijn voor persoonlijke toegang. Als toegang eenmaal is verleend, kan de betreffende werknemer zelf inloggen in Track om zijn medisch dossier in te zien. Aangezien het medisch dossier gevoelige informatie bevat, wordt hierbij gebruik gemaakt van tweestapverificatie. Met deze functionaliteit krijgt de werknemer veilig online toegang tot zijn eigen medisch dossier.

Optioneel: jezelf ziek of beter melden met Track Verzuim

Naast het feit dat een werknemer zijn eigen medisch dossier kan inzien, kan hij/zij zichzelf ook ziek en beter melden in Track (dit is een keuze optie). Dit kan ingesteld worden op organisatie en afdeling niveau. Wanneer de werknemer zichzelf bijvoorbeeld wil ziekmelden, kan eenvoudig ingelogd worden in Track. Vervolgens ziet de werknemer op het dashboard de mogelijkheid om naar zijn eigen dossier te gaan. Vanuit zijn eigen dossier kan de werknemer zichzelf vervolgens eenvoudig ziek of beter melden.

De betrokkenheid van de werknemer bij de opbouw van zijn eigen dossier én de communicatie tussen verschillende partijen is erg belangrijk bij het re-integratieproces. Het feit dat een werknemer zelf actief betrokken is bij zijn eigen medisch dossier en zichzelf kan ziek of beter melden, kent de volgende voordelen:

  • Het vermindert administratieve lasten. Als een werknemer zichzelf ziek of beter kan melden, betekent dit dat hij niet afhankelijk hoeft te zijn van een tussenpersoon zoals een HR-medewerker.
  • Het kan helpen bij het verhogen van de arbeidsparticipatie. Wanneer een werknemer zichzelf ziek en beter kan melden, kan hij ook sneller terugkeren in zijn werk. Dit vermindert de verzuimlast en verhoogt de arbeidsparticipatie.
  • Het bevordert de communicatie tussen de werknemer en werkgever. Als een werknemer zichzelf ziek of beter kan melden, kan hij snel en efficiënt communiceren met zijn werkgever over zijn verzuim, waardoor de werkgever beter in staat is om te reageren en te ondersteunen.
  • Het helpt bij het beschermen van de privacy van de werknemer. Als een werknemer zichzelf ziek of beter kan melden, hoeft hij geen medische gegevens te delen met een tussenpersoon, zoals een leidinggevende of HR-medewerker, waardoor de privacy van de werknemer beter wordt beschermd.

Tot slot…

Een van de zorgen van het zelf ziek- en beter laten melden door werknemers, is dat de verzuimdrempel te laag ligt en dat dit ongunstig zou zijn voor kort en/of frequent verzuim. Je doet er dan verstandig aan om geautomatiseerd een medische uitvraag te doen met de IRIS. De IRIS inventariseert de achtergronden van het verzuim én berekent de kans dat een melding langer dan 6 weken duurt.

Maakt jouw organisatie al gebruik van het werknemersportaal van Track of wil je dit aanzetten? Neem dan contact op met onze helpdesk!

 

Blijf op de hoogte

Volg je ons al op LinkedIn? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen!

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

10 + 1 =