Toen jij mij belde…

5 februari 2020 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

Kom schrijft brief over ‘Beleidsregels zieke werknemer’

De belangenorganisatie ‘Kwaliteit op Maat’ verbindt en verenigt arboprofessionals. In die hoedanigheid stuurde voorzitter Rolf de Vries een brief aan het ministerie van SZW waarin hij aangeeft dat de ‘Beleidsregels zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens in de praktijk onwerkbaar en onduidelijk zijn. Ieder kan er zijn eigen draai aan geven en die regels helpen de re-integratie van zieke werknemers niet.

Abrona

Belangrijkste pijnpunt is dat werkgever en werknemer (sinds ‘Abrona’) niet meer zelfstandig een inschatting mogen maken van gedeeltelijke ziekte. Je mag niet over ziekte praten en daar samen afspraken over maken. Juridisch mag je als werknemer dus niet zeggen ‘Ik heb vorige week mijn been gebroken maar ik kan nog wel zittend werk doen.’ En als werkgever mag je niet vragen: ‘Zou je dan misschien ook de telefoon kunnen opnemen?’ Voor dit soort inschattingen is – op basis van die Beleidsregels privacy – verplicht de inzet van een schaarse medische professional nodig die daar tenminste een jaar of tien op een universiteit voor heeft gestudeerd. Mijns inziens een duidelijke vorm van onnavolgbare regeldrift.

Ontstoken oog

Hoe ver van de praktijk deze regels inderdaad staan, blijkt uit een deze week gepubliceerd vonnis. Een werknemer meldt zich ziek vanwege een ontstoken oog. Maar… hij jokt dat hij de huisarts heeft gebeld voor een consult en daar niet terecht kon.

Toen je mij belde om je af te melden voor het werk vanwege een ontstoken oog, gaf je aan twee keer gebeld te hebben met de huisarts (…). Voor de huisarts was het geen urgent geval volgens jou. Na het zien van de foto per app schrok ik van hoe jouw oog eruit zag en heb ik zelf actie ondernomen om je toch voor het weekend bij een dokter te krijgen.

De werkgever verbaast zich erover dat de huisarts geen tijd heeft – en gaat zelf bellen. Wat blijkt: de werknemer heeft helemaal geen contact met die arts gezocht. En daar wordt de werkgever boos over. Er is al eerder het nodige voorgevallen en daarom besluit hij zijn werknemer op staande voet te ontslaan.

Arrest van het Hof

En dat had hij beter niet kunnen doen want het Hof oordeelt dat dit ontslag onterecht was. Werknemer heeft immers niet gelogen over zijn gezondheidssituatie. Het oog was echt ontstoken dus daarover bestond geen twijfel. Voor zover werknemer zijn eigen herstel vertraagt – door te zeggen dat hij naar de dokter wilde maar dat dat niet ging – dient loonopschorting te volgen. Maar geen ontslag. Die werkgever moet een arbodienst of bedrijfsarts inschakelen en niet zelf allerlei dingen gaan regelen. Kassa voor de werkgever!

Beleidsregels kunnen ook anders

Een beter bewijs dat de privacy-regels nogal ver van de praktijk af staan kon ik niet vinden. Als regelgeving zó ver van je bed staat, niet is uit te leggen of te begrijpen… Werkgever en werknemer kunnen op voet van gelijkwaardigheid prima samen praten over ziekte en de gevolgen daarvan voor het werk. Als ze er niet uitkomen, dan kunnen ze zich deskundig laten adviseren door de bedrijfsarts. En wie het gesprek over zijn ziekte niet met zijn werkgever wenst te voeren, moet daartoe zeker alle ruimte krijgen. Zo zou het ook geregeld kunnen zijn – en wél werken.

Voor de liefhebbers:

 

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

10 + 6 =