Goochelen met verzuimpercentages

BLOG | 1 februari 2013 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

Wie biedt er minder?

Wie op zoek gaat naar de vraag wat nou eigenlijk het minimum verzuimpercentage is, kan op het internet voldoende informatie vinden. Behalve het antwoord. “Wie biedt er minder!?” Dát lijkt de relevante vraag.

In de praktijk blijkt dat het minimum alszodanig dus niet is te geven, maar afhankelijk is van de eigen visie en ervaring. En van de definitie van het begrip ‘verzuim’.

Het woord ‘verzuim’ of ’ziekteverzuim’ betekent in ieder geval dat een werknemer niet op z’n werk verschijnt, zult u tegenwerpen. En dat is ook zo. Maar de vraag is, waarom? ‘Omdat hij of zij ziek is’ zult u misschien weer antwoorden. En daar scheiden zich de wegen van alle deskundigen. Want wat is ‘ziek’? En wie beslist dat?

Een populair conceptueel model dat ‘ziek’ zijn definieert, gebruikt een kleurcodering wit, grijs of zwart voor verzuim. Wit verzuim is dan verzuim dat wordt veroorzaakt door een dringende medische of psychologische reden die een serieuze beperking vormt ten opzichte van de belasting die uitvoering van de gebruikelijke werkzaamheden met zich meebrengt. Bij zwart verzuim daarentegen, is er sprake van fraude. En bij grijs verzuim ligt het er tussenin, is er sprake van een zekere mate van keuzevrijheid voor de werknemer om te bepalen of van arbeidsongeschiktheid sprake is.

Wist u dat iedereen altijd wel ten minste één lichamelijke klacht heeft die op zichzelf sterk genoeg is om ziekteverzuim te rechtvaardigen? Toch gaan de meeste mensen gelukkig iedere dag weer aan de slag. Zij maken dus de afweging dat ze niet willen verzuimen. De vraag wanneer die afweging omkantelt is van heel veel factoren afhankelijk. Persoonlijke instelling, sociaal milieu, arbeidsklimaat, de economie, en ga zo maar door.

In de bijlage kunt u een lezenswaardige scriptie aantreffen die in een relatief kort bestek aangeeft welke theorieën op dit terrein opgeld doen. En die bovendien ingaat op de zogenoemde Verbaannnorm voor de bepaling van het minimum verzuimpercentage. De Verbaannorm is een denkmodel dat ervan gaat dat ziekteverzuim met name afhankelijk is van het opleidingsniveau van een functie, in combinatie met de leeftijd van een werknemer. Hoe lager opgeleid en hoe ouder de werknemer is, hoe hoger het medisch geïndiceerd – minimum – verzuim zal zijn. Door nu opleidingsniveaus en leeftijden ieder in vijf categorieën onder te verdelen, ontstaat een tabel met 25 vakken. Ieder vakje vormt dan het kruispunt van een opleidingsniveau en een leeftijdscategorie – waar een minimum verzuimwaarde aan kan worden toegekend. Bijvoorbeeld: in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar is het minimumverzuimpercentage voor banen die een wetenschappelijke opleiding vereisen: nul (0) procent! En in de leeftijdscategorie 55-65 jaar in banen waarvoor Lager Onderwijs voldoende is geldt een percentage van 12!

Doe er uw voordeel mee. En als u vragen hebt over het minimum verzuimpercentage van úw organisatie en de manier waarop dat bereikt kan worden, dan kunt u bijvoorbeeld eens kijken naar PIM en IRIS.

Bijlage: De Verbaannorm – Een onderzoek naar een ziekteverzuimnorm

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

10 + 5 =