CBBS UWV: wat is het? [+ het beste alternatief]

BLOG | oktober 2022 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software


Het CBBS van het UWV: wat is dat eigenlijk? In dit artikel leggen we uit wat het is, hoe het werkt en wat je ermee kunt. Ook laten we het beste alternatief zien.

Wat is het CBBS van het UWV?

Je hebt er misschien wel van gehoord; het CBBS-systeem van het UWV. Maar wat is het eigenlijk? Op welke manier wordt het ingezet? Wie maakt er gebruik van en kunt u het zelf ook gebruiken? Dit is een greep van de vragen die we in dit artikel gaan beantwoorden.

Wat is het CBBS-systeem van het UWV?

CBBS staat voor “Claimbeoordelings- en Borginssysteem”. Het is een (hulp)systeem dat door het UWV is ontwikkeld en wordt ingezet om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen. Daarnaast wordt het gebruikt bij de claimbeoordeling in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten.

Hoe werkt het CBBS van het UWV?

Het systeem bevat informatie over duizenden functies in Nederland. Op basis van gegevens van een cliënt kan het CBBS een voorselectie maken, waarin alle functies uitgesloten worden die te hoge eisen stellen. Het resultaat is dus een groep beroepen die door de cliënt eventueel uitgevoerd zouden kunnen worden. Een arbeidsdeskundige kijkt vervolgens welke van de overgebleven functies het beste passen bij de beperkingen van de cliënt.

Wanneer wordt het systeem ingezet?

Na één of twee jaar ziekte, wordt er een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling opgesteld. Hierin stelt een verzekeringsarts van het UWV vast welke arbeidsbeperkingen de cliënt heeft. Hiervoor wordt de FML ingezet. Vervolgens wordt deze informatie in het CBBS-systeem van het UWV ingevoerd.

Wat wordt met het resultaat van het systeem gedaan?

Zoals je hebt kunnen lezen maakt het CBBS van het UWV een voorselectie van beroepen. Alleen beroepen die, gezien de huidige beperkingen van de cliënt, nog uitgevoerd kunnen worden blijven voer. Als er ten minste drie functies geschikt worden geacht, dan worden dit “geduide functies” genoemd. Deze vormen jouw gangbare arbeid.

Vervolgens wordt er gekeken naar het loon wat je zou kunnen verdienen met deze drie (of meer) functies. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel procent arbeidsongeschikt je bent. Is dat percentage hoger dan 35%? Dan heb je recht op een uitkering. Als dat niet zo is, dan kun je wellicht nog een WW-uitkering krijgen.

Beheerders en gebruikers van het systeem

Bij het gebruik van het systeem zijn zes categorieën UWV-medewerkers betrokken:

  • Arbeidsdeskundig analist: Verzorgt de informatie rondom de functies en is consulent bij uitkomsten.
  • Verzekeringsarts: Geeft op basis van de FML aan welke mogelijkheden tot werk er zijn.
  • Medisch medewerker: Ondersteunt de verzekeringsarts.
  • Arbeidsdeskundige: Onderzoekt de bekwaamheden van de cliënt. Denk aan opleidingen, arbeidsverleden en vaardigheden.
  • (Staf)verzekeringsarts en (staf)arbeidsdeskundige: Beoordelen de kwaliteit van de claimbeoordeling die uit het CBBS kunnen voortvloeien.

Kan het CBBS van het UWV door externe partijen gebruikt worden?

Het officiële CBBS-systeem kan helaas niet door externe partijen worden ingezet. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. Met name re-integratiebureaus zouden veel baat hebben bij een geautomatiseerd systeem die op basis van beperkingen van de kandidaat restfuncties zou kunnen berekenen.

Dat is precies wat wij bij Track Software ook vonden! Dat is precies de reden dat wij meer dan 10 jaar geleden zijn begonnen met de ontwikkeling van het “Track CBBS”. Hieronder lees je meer over de werking van ons systeem (en het verschil met dat van het UWV).

Wat is het Track CBBS?

Bij Track staat CBBS niet voor “Claimbeoordelings- en Borginssysteem”. Wij vonden dat een andere invulling van het acroniem passender was, namelijk “Check de Beperkingen met de Beroepsbelasting Systeem”.

Wij hebben verstand van verzuim. Al meer dan 25 jaar staan wij dagelijks in contact met bedrijfsartsen, casemanagers, HR-functionarissen en arbeidsdeskundigen. We praten over hun wensen, behoeften en ideeën. Al vaker werd er gevraagd naar een systeem waarmee men gemakkelijk passende beroepen zouden kunnen vinden. Dat systeem is inmiddels werkelijkheid geworden.

Hoe werkt het Track CBBS?

Je maakt in het systeem een kandidaat aan en vult daarbij de functionele beperkingen in. De tool berekent vervolgens welke beroepen het beste passen bij die beperkingen. Het Track CBBS zoekt tijdens deze berekening uit duizenden beroepen naar de beste match, de best passende beroepen voor een specifieke kandidaat – gelet op zijn functionele beperkingen.

Binnen ieder beroep wordt vervolgens op taakniveau de mogelijkheden en eventuele knelpunten weergegeven. Taken kunnen groen, oranje of rood zijn. Groene taken zijn OK, rode taken lukken niet. Oranje taken kunnen soms met een aanpassing of hulpmiddel toch uitgevoerd worden.

Wat kun je met de uitkomst van het Track CBBS?

  • De beroepen sluiten aan bij het opleidingsniveau, competenties en interesses van de kandidaat.
  • Er komen vaak beroepen uit waar jij als arbeidsdeskundige lang niet altijd bij stilstaat.
  • Het brengt meteen de taken in beeld waar de ingevoerde functionele beperkingen tot knelpunten leiden.
  • Jouw advisering wordt daarmee transparant en geobjectiveerd; Tevens wordt de interpersoonlijke variabiliteit tussen arbeidsdeskundigen die in een team werken teruggedrongen.

Kortom; de kwaliteit van de output verbetert en het scheelt jou nog werktijd ook!

Demo Track CBBS

Wil je meer weten of ben je benieuwd wat het systeem voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contract op met Klaas van der Galiën, directeur Track software.

Of bekijk op deze pagina een demo filmpje!

 

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

13 + 12 =