De verzuimpolitie controleert – ontslag op staande voet

18 augustus 2020 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

Complex verzuim, hoofdpijndossiers: dat is de dagelijkse kost voor casemanagers. Een medewerker werkt als verzorgende bij een zorginstelling. De relatie met haar werkgever is ronduit slecht. Ze geeft aan dat ze ernstige rugklachten heeft (hernia), maar gesprekken over re-integratie en werkhervatting lopen steevast uit op ruzie. Ondanks een loonsanctie en een Deskundigenoordeel werkt ze niet mee aan haar re-integratie. Ze geeft geen gehoor aan waarschuwingen, instructies of opdrachten.

Ondertussen verneemt de werkgever dat de medewerkster een gedeelte van de tuin bij haar woning tot een moderne ‘theetuin’ heeft omgetoverd. “Vreemd, als je niet kan werken omdat je een hernia hebt.” zal die werkgever gedacht hebben. De werkgever schakelt daarop een particulier recherchebureau in. Vanuit een op straat geparkeerde auto worden op een mooie, zomerse dag heimelijk foto’s van de werkneemster gemaakt die aan bezoekers thee verkoopt, monter rondloopt en ondertussen het terras aanveegt… Het resultaat laat zich raden: de werkneemster wordt vanwege het niet-meewerken aan haar re-integratie op staande voet ontslagen.

Aan u als lezer de vraag: mag je op deze manier onderzoek doen naar mogelijke verzuimfraude?

De inschakeling van een privédetective als controlemiddel wordt meestal gezien als een inbreuk op de privacy en is daarom onrechtmatig. Als uitgangspunt geldt dus: Nee, dat mag niet. Je gaat als werkgever het gesprek aan, en daarnaast kan je zélf natuurlijk ook die foto’s maken en daarmee dat gesprek aanknopen of de bedrijfsarts dat laten doen.

De werkneemster had in dit geval echter het recherchebureau voor de rechter gesleept. Ze eiste 10.000 euro schadevergoeding omdat ze als gevolg van die privacy-schending haar baan verloor. Maar die vlieger ging niet op.

Daar lagen een aantal redenen aan ten grondslag. Allereerst de verstoorde relatie met de werkgever. De basis voor een normaal gesprek over benutbare mogelijkheden of over de vraag of werkneemster andere werkzaamheden verrichtte, was er gewoon niet meer. Een andere belangrijke reden was dat het ingehuurde recherchebureau volgens een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde Privacygedragscode had gehandeld. De observaties vanaf de openbare weg, de gemaakte foto’s, de beperkte duur van het onderzoek en het rapport met bevindingen voldeden allemaal aan de waarborgen.

De conclusie van de rechter was dat de privacy van werkneemster wél is geschonden, maar het gerechtvaardigde onderzoek kon niet op een andere manier of op een minder ingrijpende wijze worden uitgevoerd. Juridisch: het in achtnemen van die Gedragscode borgt dat de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit gerespecteerd werden.

Concluderend: het is nogal een ingrijpende beslissing om deze route te bewandelen. Het goede nieuws is dat er door dit arrest een duidelijk handvat ligt. In de meeste ‘gewone’ verzuimgevallen gaat de privédetective niet tot het vaste instrumentarium van de casemanager behoren. Maar in een uitzonderlijk geval kán het – met zo’n gedragscode – wel.

 

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

15 + 11 =