Het CBBS van het UWV en PIM 

Wat is CBBS? – wat zijn de verschillen met PIM? – wat is de overeenkomst CBBS en PIM?
b

Wat is CBBS?

Het CBBS is een database systeem met gedetailleerde informatie over de belasting van zo’n 150 functies. Het UWV gebruikt dit systeem om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Dat gaat in drie stappen.

  1. De verzekeringsgeneeskundige van het UWV stelt eerste een FML op.
  2. Een arbeidskundige voert deze FML in het CBBS in. Het systeem zoekt vervolgens geautomatiseerd functies waarbij de ingevoerde beperkingen niet tot belemmeringen leiden.
  3. De arbeidskundige beoordeelt de gevonden functies. Hij zoekt de functies die het best passen, en met de hoogste loonwaarde. Zo stelt hij na twee jaar verzuim de resterende verdiencapaciteit vast.

Wat is de overeenkomst met PIM?

Net als CBBS beschikt PIM over een database met arbeidskundige informatie. En net als CBBS gebruikt PIM de vragenlijst van het UWV, de FML, voor de beschrijving van mogelijkheden en beperkingen. En net als CBBS beoordeelt PIM vervolgens geautomatiseerd de gevolgen van de beperkingen voor het werk.

De aanpak is dus hetzelfde. PIM biedt inzicht in de mogelijkheden tot werk. Maar dan op het moment dat u dat nodig heeft – en de regie hebt.

Z

Wat is het verschil met PIM?

  • PIM bevat arbeidskundige informatie over alle functies in Nederland, het CBBS kent er maar 150.
  • Het CBBS is een tool voor een arbeidskundige. PIM kan evengoed worden ingevuld door de werknemer zelf, en besproken met zijn leidinggevende. Dat is ‘eigen regie’.
  • PIM wordt ingezet vanaf de tweede week van het verzuim, om inzicht te bieden in de resterende mogelijkheden tot werk. CBBS komt in beeld na de wachttijd van twee jaar, als u de regie kwijt bent en het al te laat is…

Meer lezen...

Via onderstaande knop kunt u de ‘Basisinformatie CBBS’ van het UWV downloaden. Deze handleiding geeft per beoordelingspunt van de FML de aandachtspunten aan die voor de arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige van belang zijn bij het gebruik van het CBBS.