N

Online ziekmelden

IRIS is AVG-proof en geeft:
– aan de medewerker een op zijn situatie toegespitst gezondheidsadvies;
– de werkgever privacyproof informatie over de toepasselijkheid van STECR richtlijnen;
– de bedrijfsarts inzicht in de kans op lang verzuim.

b

Lees meer

Eén op de 11 ziekmeldingen duurt langer dan 6 weken. Maar welke is dat? Op die vraag geeft IRIS antwoord.
Wilt u meer weten over IRIS?

IRIS Demo

IRIS is een vragenlijst die de bedrijfsarts ondersteunt vroegtijdig informatie in te winnen over de achtergronden van het verzuim. Klik op de video om de demo te bekijken!