Liegen tegen de bedrijfsarts? Bingo!

BLOG | 16 augustus 2021 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

Door Corona vinden de spreekuren met de bedrijfsarts vrijwel zonder uitzondering digitaal plaats. Track heeft daarom maart vorig jaar speciaal een tussenversie uitgebracht zodat wij onze casemanagers en artsen veilig videobellen konden aanbieden. En daar wordt gelukkig veel gebruik van gemaakt.

Corona

Werkgevers uiten daar wel ‘ns twijfels over. Is zo’n bel-afspraak wel ‘the real thing’? Is het niet beter dat de zieke werknemer zoveel mogelijk voor een fysiek spreekuur wordt uitgenodigd? Het wordt immers zo toch wel erg gemakkelijk om een arts iets op de mouw te spelden? Maar goed: Corona laat de professionals weinig keus.

Jokken

Waar moeten mensen zich aan houden? Een recent vonnis bevat een paar nieuwe spelregels voor zo’n digitaal consult. Een werkneemster werkte sinds 8 maanden bij een coating bedrijf en heeft zich ziekgemeld bij haar werkgever. De bedrijfsarts geeft tien dagen na de ziekmelding het advies dat zij over twee weken weer 3 uur per dag kan beginnen met re-integreren. In het daarop volgende telefonisch contact met haar werkgever geeft ze aan dat ze niet komt werken – ze is daartoe niet in staat. En dat van die bedrijfsarts, dat was immers alleen maar ‘een advies’ meent zij.

Als de bedrijfsarts haar enkele dagen later opnieuw digitaal spreekt, geeft ze opnieuw aan dat ze tot niets in staat is vanwege haar medicijngebruik en ook dat de relatie met haar werkgever niet OK is. Daarop nodigt de werkgever haar uit voor een gesprek. Maar, geeft zij aan, zij kan niet komen omdat ze ‘stijf van de medicijnen staat’.

Ondertussen echter is ze via Facebook een handeltje in cosmetica producten begonnen. En organiseert ze vrolijk zo’n beetje om de dag bingo’s waarin die producten worden verloot. Niks aan de hand – zo blijkt uit de video’s die ze daarvan via Facebook deelt. De werkgever krijgt daar lucht van, en ontslaat haar op staande voet.

Ontslag op staande voet: Bingo!

Terecht of niet? Op de filmpjes is juist sprake van concentratie, snelheid, focus en accuratesse stelt de kantonrechter vast. Terwijl ze tegen de bedrijfsarts en haar werkgever had gezegd dat ze tot niets in staat was en dat ze de hele dag versuft op de bank en in bed lag. De kantonrechter vindt het ontslag daarom terecht. Uit de filmpjes concludeerde de rechter dat werkneemster tot veel meer in staat was dan ze had verklaard.

Bedrijfsarts en werkgever zijn afhankelijk van de informatie die de zieke werknemer met hen deelt. Door het (video-) bellen is de bedrijfsarts beperkt in zijn onderzoeksmogelijkheden. Daarom geldt bij zo’n consult voor werknemers een extra verplichting om volledig en waarheidsgetrouw informatie over de eigen gezondheidssituatie te vertellen.  Werkgever en bedrijfsarts moeten daarop kunnen vertrouwen.

Misdaad loont?

Ik ken ook helaas verschillende mensen die bij hun eigen handel en wandel de gerechtvaardigde belangen van anderen principieel niet in hun afwegingen betrekken. Noem ze gewetenloos, noem ze ‘zakelijk’. Misdaad loont, denk ik dan soms. Maar soms ook niet.

 

(Dit vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 23 juni 2021 is helaas niet gepubliceerd.)

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

6 + 14 =