Onze klanten

Onze klanten zijn de beste! Wij vinden het belangrijk om onze klanten persoonlijk te kennen. Door onze persoonlijke aanpak ontdekken we de verhalen áchter de organisaties. Op die manier kunnen wij met onze klanten meedenken, zodat hij winnende proposities kan uitbrengen.

Als het goed gaat met onze klanten, gaat het ook goed met ons!

Westland Arbo

Westland ARBO richt zich sinds 2010 primair op de dienstverlening aan bedrijven in de regio Westland en de direct aangrenzende gebieden. Kennis van en binding met die regio zorgen ervoor dat de dienstverlening goed aansluit bij de dynamiek van de gevestigde bedrijven in het gebied.
Met Westland ARBO kiest u voor een heldere Maatwerkregeling om verzuim, en dus kosten, binnen uw bedrijf terug te dringen. Bij de Maatwerkregeling kiest u als werkgever zélf de deskundigen die hij nodig heeft voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur. Complete dienstverlening met de praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) als casemanager van het verzuim. Vanzelfsprekend voldoet onze dienstverlening aan de eisen die de Arbowet 2017 en verzuimverzekeraars stellen.

Maatwerk ARBO-dienstverlening voor elke branche. Alles om werknemers inzetbaar te houden. Al 12 jaar een vaste waarde voor werkgevers in het Westland en omstreken.

Ausems & Kerkvliet

Ausems & Kerkvliet is een gecertificeerde arbodienst die ‘gezondheid’ ziet als een levenswijze waarin mensen optimaal en vrij kunnen deel kunnen nemen aan werk en hun rol kunnen nemen in onze maatschappij. De dienstverlening pakt deze visie op als leidraad bij de advisering en begeleiding. Het team van bedrijfsartsen, psychologen en arbeidskundigen wordt ingezet voor zowel (commerciële) zelfstandige organisaties als voor gemeenten die ondersteuning zoeken bij de begeiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bakxwagenaar

BakxWagenaar is een gewaardeerde partner voor bedrijven om bedrijfsgezondheidszorg te borgen op een eerlijke, respectvolle, no-nonsens wijze, met aandacht voor zowel werkgever als werknemer. Zij zien hun dienstverlening dan ook meer als een partnership, waaruit zij meedenken en samenwerken aan de passende oplossing.

ArboRegionaal

ArboRegionaal beschikt over deskundigen op de gebieden van verzuim (casemanagement, coaching, preventie), re-integratietrajecten, mediatie en personal coaching, gezondheids- en bewegingsprogramma’s, risico-inventarisaties, werkplekonderzoeken en preventieve maatregelen. ArboRegionaal werkt onder diverse regionale merken. Zij willen hun klanten steunen om het verzuim te minimaliseren en de arbeidsomstandigheden structureel en duurzaam te verbeteren.

Arboregionaal werkt proactief en preventief en daardoor effectief.

Gezond Werken Langstraat

Gezond Werken Langstraat (GWL) is een arbodienst verlener geïnitieerd voor en door betrokken ondernemers uit de Langstraat.

Het bedrijfsleven vraagt om snelle, adequate oplossingen als het gaat om personeel en gezondheid. Bij verzuim rijst direct de vraag welk traject gestart moet worden en wat de financiële gevolgen zijn.

GWL antwoordt met een samenwerkingsverband van lokale zorgspecialisten. Deze bundeling van krachten zorgt voor een flexibele, betrokken en betrouwbare arbodienst verlener.