PIM

Het UWV heeft het CBBS, maar wij hebben PIM

Als je de hele dag met dossiers werkt, wil je binnen een paar minuten precies weten wat er speelt, wat nog kan en wat niet meer kan. 

Bekijk demo
R

Overzicht in verzuim

Als je de hele dag aan dossiers werkt, wil je binnen een paar minuten precies weten wat er speelt, wat nog kan en wat niet meer kan. Dat kan – met PIM.

Goede adviezen...

Als bedrijfsarts of casemanager wil je jouw klanten helpen met goede adviezen. En dus heb je goede informatie nodig. Informatie over de belasting van het werk, en wat beperkingen betekenen voor het soort werk dat iemand nog wel en niet meer kan doen.

... geef je met PIM!

Wat nou, als we een database hadden met gedetailleerde informatie over alle functies in Nederland? Dus: een echt functie informatie systeem. Als we dat hebben, dan kunnen we als bedrijfsarts of casemanager to-the-point en privacy-proof adviseren over de taken die niet meer kunnen, en de taken die ondanks de beperkingen van ziekte nog wel kunnen. Toekomstmuziek? Het kan met PIM!

PIM is een triagesysteem dat geautomatiseerd een arbeidskundige beoordeling maakt van een verzuimcasus. Na invoer van functionele beperkingen worden deze vergeleken met de functiespecifieke taakbelasting van de zieke medewerker uit de PIM functiedatabase. Het systeem berekent welke werkzaamheden uit het takenpakket invloed ondervinden van de beperkingen en codeert deze in groene, oranje en rode taken.

Klinkt ingewikkeld? Bekijk de demo.

m
Verzuimbegeleiding met PIM

Wat betekent PIM?

Voor de leidinggevende

PIM helpt het verzuim-gesprek. Want de rapportage van PIM bevat concrete adviezen over de taken uit het takenpakket die  niet meer (‘rood’) kunnen, maar ook adviezen over taken die met aanpassingen (‘oranje’) nog wél gedaan kunnen worden. En vrijwel altijd zijn er ook ‘groene’ taken… PIM maakt het makkelijk om zakelijk over verzuim te praten.

Voor de arbo-coördinator

Als arbo-coördinator draagt u de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van zieke werknemers. Welke spoor kiest u? En waarop baseert u die keuze? Hoe voorkomt u loonsancties van het UWV? PIM wijst de weg en geeft richting aan uw reïntegratie initiatieven. Privacy-proof! Dat is beter voor u, uw organisatie, en last-but-not-least de belangen van uw zieke collega!

i

Voor de casemanager

Als casemanager is het ondoenlijk om de kenmerkende functie-belasting van alle beroepen te kennen. Maar wat voor u ondoenlijk is, is voor PIM een peuleschil. PIM matched de beperkingen van de werknemer met de belasting van zijn functie en brengt precies in kaart waar de schoen wringt. Uw advies in een handomdraai klaar.

Voor de bedrijfsarts

Als arts maakt u de beoordeling of een werknemer als gevolg van ziekte ongeschikt is voor het eigen werk. Als het om ziekte gaat, dan bent u de deskundige. Als het om het werk gaat: daar weet PIM alles van. PIM structureert het verloop van het spreekuur en bespaart tijd bij het uitbrengen van uw terugkoppeling.

Jacco van den Berg

Directeur, WestlandArbo

“PIM staat voor ‘Praten In Mogelijkheden’. Maar ik zou zeggen: ‘Prachtig Instrument om te Meten’! Meten is weten. De mogelijkheden tot werken worden door PIM op een zeer nauwkeurige wijze geanalyseerd. Aan de hand van PIM kan ik werknemers en werkgevers goed uitleggen en beargumenteren waarom je bepaalde taken juist moet vermijden! En ook waarom je dan andere aangepaste werkzaamheden juist wel beter kan uitvoeren! PIM voorkomt oeverloze discussies.”

PIM Animatie

Hoe werkt PIM? Bekijk de animatie! Of: vul zelf een PIM in en beoordeel het advies. Bezoek de demo.