Track CBBS

Check de Beperkingen met het Beroepsbelasting Systeem

Bij Track hebben we verstand van verzuim. En daar zijn we best trots op. We maken niet alleen mooie software maar gaan altijd éérst het gesprek aan met onze gebruikers. Dagelijks praten we met bedrijfsartsen, casemanagers en HR functionarissen over hun wensen, hun behoeften en ideeën.

v

Track CBBS

De re-integratiespecialisten die met Track werken hebben ons al vaak gevraagd naar een systeem waarmee ze gemakkelijk passende beroepen zouden kunnen vinden. ‘Kunnen jullie geen CBBS bouwen, net zoals het UWV dat gebruikt?’
Tja, dan vraag je nogal wat! Maar goed: we houden wel van een uitdaging… en van onze klanten. Dus zijn we met deze vraag aan de slag gegaan en hebben we een nieuwe tool gebouwd: het Track CBBS.

Z

Wat doet het Track CBBS?

Het Track CBBS zoekt tussen de UWV referentie beroepen naar de beste match, het best passende beroep voor een specifieke kandidaat – gelet op zijn of haar functionele beperkingen. De afkorting ‘CBBS’ staat voor Check de Beperkingen met de Beroepsbelasting Systeem.

Hoe werkt dat dan?

Je maakt in Track een kandidaat aan en vult daarbij de functionele beperkingen in. De tool berekent vervolgens welke beroepen het beste passen bij die beperkingen, en presenteert binnen ieder beroep op taakniveau de mogelijkheden en eventuele knelpunten. De taken worden weergegeven volgens het stoplicht-model: groene taken zijn OK, rode taken lukken waarschijnlijk niet. Oranje taken zijn taken die met een aanpassing, hulpmiddel of wat meer tijd nog wel gaan.
Met deze tool kunnen professionals samen met hun cliënten naar goed passende beroepen zoeken die aansluiten bij hun opleidingsniveau, competenties en interesses.

Animatie

Wensberoepen bespreken

Soms hebben kandidaten een voorkeur voor een bepaald beroep. Maar deze wensberoepen zijn lang niet altijd passend als je kijkt naar hun beperkingen en het takenpakket van dat beroep. De tool biedt handvaten om dit inzichtelijk te maken en met elkaar te bespreken. Op die manier kun je een wensberoep wellicht met aanpassingen passend maken. Of samen op zoek gaan naar betere mogelijkheden.

Ik heb het systeem gebruikt in een gesprek met twee kandidaten die onrealistische verwachtingen hadden. Twee kandidaten met forse fysieke beperkingen die beide wilde terugkeren in hun eigen functie.

Het was confronterend voor hen om de resultaten te zien, maar het heeft mij enorm geholpen om te kunnen onderbouwen waarom terugkeren in eigen werk (nu) niet haalbaar is.

De omschrijving van de functie en de taken waren herkenbaar en het rapport laat heel duidelijk de knelpunten zien. Daarnaast kon ik ze ook meteen laten zien wat voor type werkzaamheden wel beter zouden kunnen passen.

Arbeidsdeskundige

Het verschil ten opzichte van het UWV?

Waarin verschilt het systeem t.o.v. het UWV CBBS?
Het Track CBBS biedt gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden – op taakniveau – van een beroep. Daarmee kan je met werkgevers het gesprek aangaan om een functie passend te maken (job-carving). Anders dan het systeem van het UWV is het Track CBBS echter geen claimbeoordelingsysteem; er zit geen loonwaardeberekening in. De rangorde van de passende beroepen is niet gebaseerd op het salaris wat je er mee kan verdienen maar op de ‘groene taken’: hoe minder problemen een kandidaat van zijn beperkingen ervaart, hoe meer groene taken en hoe beter het beroep dus scoort.

Demo