Track Secure Mail:

de veiligste manier van mail

Track Secure Mail helpt professionals hun rapportages en adviezen makkelijk, veilig en AVG-proof te versturen.

Bekijk demo

Wat is Track Secure Mail?

Bedrijfsartsen en arbodiensten werken de hele dag in de best-beveiligde computersystemen. Om vervolgens het resultaat van dat werk, hun adviezen en rapportages … gewoon met de ouderwetse post te versturen. Of via e-mail de deur uit te doen. Niet van deze tijd, niet veilig en niet AVG-proof!

 

u

Hoe werkt het?

Met TSM wordt uitsluitend een link verstuurd naar het advies, rapport of formulier. Zodat het bericht via die link veilig kan worden gedownload.
We beginnen met een korte animatie die uitlegt wat Track Secure Mail precies is.

Video TSM

Wat is Track Secure Mail? En waarom is gewone e-mail niet veilig en Track Secure Mail wel? Bekijk de animatie.
Q

Waarom is gewone mail niet veilig?

Een mail bericht reist via internet, dus via een openbaar, onbeveiligd netwerk naar zijn bestemming. Tijdens deze reis kan iedereen er bij. Ook mensen met kwade bedoelingen. En dat is niet goed. Want het advies van een bedrijfsarts is persoonlijk en vertrouwelijk – en dat moet zo blijven.

 

N

Waarom is TSM wél veilig?

Tja: als tijdens de reis over het internet iedereen bij de inhoud van dat bericht kan… dan moet je die reis gewoon niet maken. Met TSM blijft het advies, het rapport of wat dan ook op een beveiligde server van Track. En krijgt uitsluitend de ontvanger toegang tot die informatie door het invoeren van een beveiligingscode.

 

%

Type datalek: persoonsgegevens verstuurd aan verkeerde ontvanger

%

Van alle datalekken komt 29% uit de sector Zorg

Track Secure Mail in de praktijk

In deze video leggen we uit hoe Track Secure Mail werkt én wordt er een korte demo gegeven over TSM in de praktijk.
u

Veel gestelde vragen

Track Secure Mail en de NEN norm 'veilig mailen' (NTA 7516)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hoge eisen ten aanzien van privacybescherming. Conventionele e-mail, “zonder passende technische en organisatorische maatregelen”, voldoet niet aan die eisen. Er is op dit moment echter geen zekerheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél veilig en in lijn met de AVG gebruikt kan worden. De NEN norm ‘veilig mailen’ NTA 7516 zal deze helderheid wel te verschaffen. Ofschoon die norm nog niet is gepubliceerd, is de verwachting gerechtvaardigd dat Track Secure Mail daaraan voldoet.
Hoe helpt Track Secure Mail datalekken te voorkomen?

Volgens de Jaarrapportage Meldplicht Datalekken 2018 van de Autoriteit Persoonsgegevens betreft 63% van alle gemelde datalekken ‘het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger’.

Met Track Secure Mail wordt het rapport of advies niet verzonden. Indien een verkeerd e-mail adres wordt gebruikt, moet de ontvangende partij actief iets doen om het niet-voor-hem bestemde bericht op te halen. Indien gekozen wordt voor de code per SMS is ophalen van het bericht uitgesloten.

Lees meer

Track Software is expert in verzuim. Alles weten wat u moet weten over de AVG? In 5 minuten bent u op de hoogte.