Track Triagemanager

Triagetool voor taakdelegatie

De tool ondersteunt bij het inventariseren van de medische en sociale achtergronden van het verzuim, alsmede de kwaliteit van de arbeidsrelatie. 

Bekijk demo
R

Track TriageManager

Track Triagemanager helpt casemanagers en bedrijfsartsen bij het inventariseren van informatie die voor ziekteverzuim relevant is. Het programma biedt een leidraad voor het voeren van een verzuimgesprek. De ingewonnen informatie wordt opgeslagen in verschillende rapportages, zoals een UWV probleemanalyse en een medisch verslag.
p

Meer informatie

Wilt u meer weten over Triagemanager? Kijk eens op www.triagemanager.nl of bekijk de demo.
l

Arbeidsverzuim

Om een goed advies te kunnen geven over arbeidsverzuim moeten alle relevante omstandigheden en achtergronden van het verzuim worden besproken en beoordeeld. Daarbij gaat het om de volgende soorten informatie:
  • informatie op medisch gebied;
  • informatie op gebied van het werk;
  • informatie op sociaal gebied.

Track TriageManager is gemaakt als een makkelijk invul-formulier. Een formulier dat helpt dit soort informatie allemaal in kaart te brengen. Vervolgens wordt die informatie opgeslagen in het systeem en gebruikt om andere – wettelijk verplichte – formulieren geautomatiseerd aan te maken.

U

De kans op lang verzuim

Track Triagemanager maakt een betrouwbare inschatting van de kans dat het verzuim langer dan zes weken gaat duren. Die kans wordt weergegeven volgens het stoplicht-model. Rood = lang verzuim, groen = kort verzuim. Één op de tien ziekmeldingen gaat langer dan zes weken duren. Maar welke is dat? TriageManager helpt jou die ziekmeldingen op tijd te vinden! En met die wetenschap ben jij in staat onderbouwd te beslissen over mogelijkheden van re-integratie en interventies.

TriageManager geeft concreet advies

TriageManager helpt ook bij het analyseren van het verzuim en het beoordelen van rest-mogelijkheden. De geïnventariseerde beperkingen worden automatisch doorvertaald naar het takenpakket van de medewerker. Welke taken kunnen ondanks ziekte nog wél, en welke niet meer? Op die vraag geeft Triagemanager een antwoord.

N

TriageManager = Verzuimvolgsysteem

TriageManager ‘onthoudt’ alle informatie. En dat is handig bij een tweede of volgend verzuimgesprek. Door de tool bij een opvolgend gesprek steeds weer te gebruiken, ontstaat een helder overzicht van de ontwikkelingen in verzuim. TriageManager presenteert heldere overzichten die de stand van de re-integratie duidelijk in kaart brengen. Die analyses kan jij in het gesprek weer gebruiken om vervolgstappen in de re-integratie te bespreken.