Track TriageManager Demo

Triagetool voor taakdelegatie

TriageManager ondersteunt taakdelegatie bij het inventariseren en volgen van medische en sociale achtergronden van het verzuim (medische anamnese).

R

Track TriageManager

Track Triagemanager helpt casemanagers en bedrijfsartsen bij het inventariseren van informatie die voor ziekteverzuim relevant is. Het programma biedt een leidraad voor het voeren van een verzuimgesprek. De ingewonnen informatie wordt opgeslagen in verschillende rapportages, zoals een UWV probleemanalyse en een medisch verslag. 

i

Lees meer

Wilt u meer weten over Track TriageManager? Bezoek onze website www.triagemanager.nl

TriageManager in de praktijk

Bekijk in deze video hoe TriageManager in de praktijk werkt.

r

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in de zaak ‘Abrona’ aangegeven dat werkgevers niet mogen informeren naar functionele beperkingen. Op hun beurt mogen werknemers evenmin zélf een inschatting maken van hun resterende arbeidsmogelijkheden bij ziekte.

Arbodiensten en bedrijfsartsen krijgen daardoor méér taken, terwijl er al een schreeuwend tekort is aan bedrijfsartsen én er momenteel ook nog eens jaarlijks 100 afscheid van het beroep nemen en met pensioen gaan.

b

Specifieke taken overnemen

Arbodienstverleners moeten daarom steeds vaker een beroep doen op verpleegkundigen en praktijkondersteuners die in Taakdelegatie specifieke taken van hen overnemen. Het inwinnen van informatie bij aanvang van het verzuim is zo’n taak die vaak aan een Verzuimcoach ‘in de verlengde arm’ wordt overgelaten.
 
Track Triagemanager helpt casemanagers en bedrijfsartsen bij het inventariseren van informatie die voor ziekteverzuim relevant is. Het programma biedt een leidraad voor het voeren van een verzuimgesprek. De ingewonnen informatie wordt opgeslagen in verschillende rapportages, zoals een UWV probleemanalyse en een medisch verslag.