Verzuimgedoe – Bedrijfsarts weigert second opinion

BLOG | 20 september 2021 I Klaas van der Galiën, directeur Track Software

 

Als bedrijfsarts of taakgedelegeerde weet je het wel: als een partner of echtgenoot meekomt naar het consult komt er bijna altijd heibel en gedoe. Op je tellen passen dus.

Geef mij rust!

In een tuchtrechtzaak klaagt een werknemer erover dat een verkeerd re-integratie advies is gegeven van 3×4 uur per week. De man was een keukenzetter van bijna 60 jaar oud, had nekklachten en verzuimde al een jaar. De betrokken bedrijfsarts had de begeleiding net overgenomen van een collega omdat de werknemer geen vertrouwen had in de (soortgelijke) adviezen van die collega. Maar dat vertrouwen ontbrak evenzeer – door het onwelgevallige advies – in de nieuwe arts. De werknemer vond dat een verkeerde diagnose of onjuiste behandeling was gesteld en meende dat de arts hem juist rust zou moeten gunnen. En inderdaad: de echtgenoot kwam steevast mee naar het consult… Dan weet je hoe laat het is.

Second opinion en opgevraagde medische informatie

Maar nou komt het: de werknemer had ook gevraagd om een second opinion. De bedrijfsarts was niet op dit verzoek ingegaan omdat hij nog in afwachting was van opgevraagde medische informatie. Naar zijn idee was er dus nog geen ‘first opinion’, laat staan dat er dan ruimte of aanleiding zou zijn voor een second opinion.

Nodeloos herhalen

Het centraal tuchtcollege oordeelde echter anders. Zij stelt dat een second opinion alleen dan mag worden geweigerd indien een werknemer zo’n verzoek zonder een goede motivering steeds nodeloos herhaald. De betrokken bedrijfsarts had volgens het centraal tuchtcollege een – zinnig en begrijpelijk – re-integratie advies gegeven. Daar was niks mis mee. Het verwijt dat de arts een verkeerde diagnose of behandeling (??) zou hebben gesteld, kon daarom geen stand houden. Maar het verweer van de arts dat een ‘first opinion’ ontbrak, in afwachting van die medische informatie, ging niet op. De bedrijfsarts had moeten begrijpen dat de werknemer twijfels had bij zijn advies, wantrouwen jegens hem koesterde, en dat de werknemer zijn advies daarom door een andere bedrijfsarts had willen laten toetsen. Dat verzoek had hij moeten honoreren.

Maatregel

Een maatregel werd gelukkig niet opgelegd. De arts was op zijn hoede en had zeer zorgvuldig en wel-overwogen gehandeld. Hij had zich goed in de regeling van de second-opnion verdiept maar had een onjuiste conclusie getrokken uit de informatie die door NVAB, OVAL, ZfB en KOM was gepubliceerd. Aan het professioneel handelen van deze bedrijfsarts mankeerde dus niets. En zo zie je maar weer: een gewaarschuwd mens telt voor twee – ook als er gedoe in de lucht hangt!

 

Uitspraak: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZCTG_2021_86

Meer weten?

Neem contact op met Klaas van der Galiën, directeur Track Software.
Bel 024 – 381 6868 of laat uw gegevens achter.

13 + 7 =